KELUARGA KATOLIK INDONESIA (K.K.I.) AMSTERDAM

Indonesische Katholieke Gemeenschap in Amsterdam

 

 

top

Home

Welkom bij de website van KKI Amsterdam!

Met vreugde en dankbaarheid lanceren we de website van KKI Amsterdam als de informatievoorziening voor onze gemeenschap of mensen buiten de gemeenschap die op zoek zijn naar (actuele) informatie over KKI Amsterdam.
Wij danken onze vrijwilligers die geholpen hebben in het maken en beheren van deze website.

Geschiedenis

In 1981 had Jim Ticoalu de wens om een mis in het Indonesisch te houden in de kerk "De Graankorrel" Ganzenhoef, Amsterdam omdat deze kerk zijn parochiekerk was. Na het aanvragen en verkrijgen van toestemming van priester Schoot om de eucharistie een keer per maand te vieren, werd in de zomer van 1981 de eerste mis in het Indonesisch gehouden onder leiding van priester Wijte met 5 kerkbezoekers.

Jim Ticoalu, de oprichter, nodigde Benjamin Turina uit om hem te helpen als tijdelijk bestuur totdat deze Indonesische kerkgemeenschap een naam en vast bestuur zou krijgen.

Eind september 1981 kreeg deze kerkgemeenschap de naam KKI Amsterdam met een vast bestuur met als voorzitter Ted Akkerman. De KKI werd daarna versterkt door priester de Blot, SJ.

Een paar jaar later verhuisde de kerk "Graankorrel" naar Reigersbos, Amsterdam Zuidoost met als nieuwe naam "De Drie Stromen" en KKI Amsterdam verhuisde mee.

Tegenwoordig

Tot en met september 2015 werd de Eucharistie van KKI Amsterdam gehouden in de kerk "De Drie Stromen " op elke eerste zondag van de maand om 13.00 uur. Sinds oktober 2015 vinden de Eucharistievieringen van KKI Amsterdam plaats in de kerk "Titus Brandsma" te Amstelveen.

Naast Amsterdam, worden Indonesisch heilige missen ook gehouden in andere Nederlandse regio en België door andere KKI (Amersfoort, Arnhnem-Velp, Den Haag, Echt, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo) en België (Antwerpen ,Brussel).
De samenwerking en de communicatie tussen alle KKI Nederland en België valt onder de organisatie BKS - KKI (www.bks-kki.indonesia.nl).

 

Wij nodigen u allen uit om onze website te bezoeken om informatie te verkrijgen en maak kennis met allerlei activiteiten van KKI Amsterdam te weten .

 

De vrede van Christus voor ons allemaal,
Het bestuur van KKI Amsterdam

Home

Selamat datang di website KKI Amsterdam!

Dengan gembira dan rasa syukur kami meluncurkan website KKI Amsterdam untuk memenuhi harapan umat dalam memberikan fasilitas informasi yang lengkap dan terbaru selintas KKI Amsterdam. Terima kasih dan syukur kepada sukarelawan yang telah membantu dan mengelola website KKI Amsterdam ini.

Sejarah

Pada tahun 1981 seorang bapak yang bernama Jim Ticoalu memiliki keinginan untuk mengadakan misa dalam bahasa Indonesia di gereja "De Graankorrel" Ganzenhoef, Amsterdam karena gereja tersebut merupakan parokinya. Setelah meminta dan mendapatkan izin dari Pastur Schoot untuk merayakan misa Ekaristi sekali sebulan, maka pada musim panas 1981 mulailah dipersembahkan misa pertama dalam bahasa Indonesia dibawah pimpinan Pastur Wijte dengan jumlah umat 5 orang.

Jim Ticoalu yang merintis gereja dalam bahasa Indonesia ini mengajak Benjamin Turina untuk membantu menjadi pengurus sementara gereja sampai dibentuknya badan pengurus tetap dan nama organisasi yang masih harus dipilih namanya.

Akhir September 1981 terbentuklah organisasi Gereja "Keluarga Katolik Indonesia" (KKI) dengan terpilih pengurus tetap yang diketuai pada saat itu oleh Ted Akkerman. Gereja KKI kemudian diperkuat oleh Pastur De Blot, SJ.

Beberapa tahun kemudian Gereja "Graankorrel" pindah ke daerah Reigersbos, Amsterdam zuidoost dengan nama baru "De Drie Stromen" dan KKI Amsterdam pun pada saat itu juga ikut pindah.

Sekarang

Hingga September 2015 perayaan Ekaristi KKI Amsterdam dilaksanakan di gereja "De Drie Stromen", 1x per bulan pada hari minggu pertama, pukul 13.00. Sejak Oktober Ekaristi KKI Amsterdam dilaksanakan di gereja "Titus Brandsma", Amstelveen.

Selain di Amsterdam, misa kudus bahasa Indonesia juga diselenggarakan oleh kelompok KKI di berbagai wilayah Belanda (Amersfoort, Arnhnem-Velp, Den Haag, Echt, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo) dan Belgia (Antwerpen, Brussel).
Badan Kerjasama KKI (BKS-KKI) menjalin komunikasi antar Badan Pengurus KKI (www.bks-kki.indonesia.nl).

 

Kami mengundang anda semua untuk mengunjungi website kami dalam memperoleh informasi dan mengenal semua kegiatan- kegiatan rohani dari KKI Amsterdam.

 

Salam damai Kristus,
Dewan pengurus KKI Amsterdam

top

Rooster van vieringen

De heilige missen van KKI Amsterdam vinden plaatst op de eerste zondag van de maand en worden om 13:00 uur gehouden in kerk Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183HN te Amstelveen.

Datum Thema Koor Opmerkingen
5 januari 2020 Gods verschijning
25 januari 2020 40 dagen overlijden Romo de Blot
2 februari 2020 Hernieuwen trouwgelofte Cecilia
1 maart 2020 Vastentijd Serafim
5 april 2020 Palmzondag Cecilia
10 april 2020 Goede vrijdag Mis begint om 17:30 uur
3 mei 2020 Gezinsviering Gezamenlijk koor
7 juni 2020 Aanbidding heilig sacrament Serafim
5 juli 2020 Seniorenmis Cecilia

* Wijzigingen voorbehouden.

Elke maand, een half uur voordat de mis begint, is er een rozenkrans gebed.

Jadwal misa

Misa KKI Amsterdam dilaksanakan 1x per bulan pada hari minggu pertama pukul 13.00 di Gereja Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183HN Amstelveen.

Tanggal Tema Koor Keterangan
5 Januari 2020 Hari raya penampakan Tuhan Umat
25 Januari 2020 40 Hari Romo de Blot
2 Februari 2020 Pembaharuan Janji Pernikahan Cecilia
1 Maret 2020 Prapaskah Serafim
5 April 2020 Minggu Palma Cecilia
10 April 2020 Jumat Agung Umat Mulai jam 17.30
3 Mei 2020 Misa Keluarga Gabungan
7 Juni 2020 Adorasi Serafim
5 Juli 2020 Lansia Cecilia

Catatan: kalender misa dapat diubah sewaktu-waktu.

Tiap bulannya, setengah jam sebelum misa diadakan doa Rosario bersama di gereja.

top

Activiteiten

Naast de heilige missen worden er vanuit de KKI Amsterdam diverse activiteiten aangeboden. Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten waar op dit moment aan gewerkt wordt.

Datum/tijd Activiteit Locatie Opmerkingen
5 januari 2020 Nieuwjaarsborrel Titus Brandsmakerk, Amsterdam Aansluitend aan de mis

Overige activiteiten:

Datum/tijd Activiteit Organisator Locatie Opmerkingen
13 april 2020 Gezamenlijke paasviering KKI Haarlem Maastricht Informatie: secretariaat
4-9 mei 2020 Bedevaart naar Lourdes BKS KKI Belanda - Belgia Lourdes, Lisseux Informatie: secretariaat

NB: Om de misverstanden te voorkomen, deelt het bestuur van KKI Amsterdam mee aan u allen dat de bedevaart activiteiten die georganiseerd zijn door de Stichting Indonesian Catholic Community in the Netherlands of Stichting Ziarah KKI, niet de activiteiten zijn van de KKI Amsterdam. KKI Amsterdam heeft geen samenwerking en organiseert geen gezamenlijke bedevaarten met betreffende stichting.

* Wijzigingen voorbehouden.

Aktivitas

Selain misa bulanan, KKI Amsterdam juga menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktivitas rohani lainnya seperti:

Tanggal/waktu Aktivitas Lokasi Keterangan
5 Januari 2020 Nieuwjaarsborrel Gereja TB, Amsterdam Setelah misa

Aktivitas lain-lain:

Tanggal/waktu Aktivitas Penyelenggara Lokasi Keterangan
13 April 2020 Paskah bersama KKI Heerlen Maastricht Informasi: sekretariat
4-9 Mei 2020 Ziarah Lourdes BKS KKI Belanda - Belgia Lourdes, Lisseux Informasi: sekretariat

NB: Untuk menghindari kesalah pahaman pada umat, Badan Pengurus KKI Amsterdam mengklarifikasikan bahwa kegiatan Ziarah KKI oleh Stichting Indonesian Catholic Community in the Netherlands, bukan kegiatan yang diselenggarakan oleh KKI Amsterdam. KKI Amsterdam tidak ada hubungan kerja sama dan tidak menyelenggarakan kegiatan bersama Stichting tersebut diatas.

Catatan: kalender aktivitas dapat diubah sewaktu-waktu.

top

Nieuws

News

top

Foto/video

Kerst 2018

De foto's: album

BBQ 2 juli 2017

De foto's: album

Kerst 2016

De foto's: album

35 jarig bestaan KKI Amsterdam, 2 oktober 2016

De foto's: album

Tour Barmhartigheid, Leuven, 11 juni 2016

Kerstmis van 26 december 2015

De foto's: album

91ste verjaardag Romo de Blot van 17 mei 2015

De foto's: album

Dokumentasi

Natal 2018

Album foto: album

BBQ 2 Juli 2017

Album foto: album

Natal 2016

Album foto: album

35 tahun KKI Amsterdam, 2 Oktober 2016

Album foto: album

Tour Kerahiman, Leuven, 11 Juni 2016

Natal 2015

Album foto: album

Ulang tahun 91 tahun Romo de Blot 17 mei 2015

Album foto perayaan ulang tahun 91 tahun Romo de Blot 17 mei 2015: album

top

Locatie

De locatie voor de vieringen is de Titus Brandsmakerk te Amstelveen.

Adres: Westelijk Halfrond 1
1183HN Amstelveen

 

Klik hier voor de route met de auto of met het openbaar vervoer

Titus Brandsma kerk

Lokasi

Lokasi untuk misa KKI Amsterdam:

Alamat: Gereja Titus Brandsmakerk
Westelijk Halfrond 1
1183HN Amstelveen

 

Klik disini untuk route menuju gereja dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum .

Titus Brandsma kerk
Titus Brandsma kerk Titus Brandsma kerk Titus Brandsma kerk
top

Bestuur

Daftar pengurus

Het bestuur (periode 2017-2020) bestaat uit de volgende leden:

Pengurus 2017-2020 terdiri atas:

Nama Naam Fungsi Functie
Angel Marjot Ketua Voorzitter
Gentur Wakil ketua Vice-voorzitter
Anna Hogervors & Caroline Bhirawa Sekretaris Secretaris
Simon Kodoatie & Margy Warong Bendahara Penningmeester
Katarina Ratna & Bian E. Admo & Lusiana Damayanti sie. liturgi sie. liturgi
Cindy Ledder & Voni Imelda Margaretha sie. konsumsi sie. consumptie
Oktavianus & Anton Sinaga sie. humas dan perlengkapan sie. PR
Julia Breemer & Fransiska Nariswati (Riris) & Jessica sie. Orang Muda Katolik (OMK) sie. Katholieke jongeren
Anni Dias & Anne L. Ranti (Ay) Koster
top

Contact

Secretariaat

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via secretaris@kkiamsterdam.nl

Pastoraal werk

Indien u bij overlijden of ziekte bezoek wenst van iemand van de bestuur KKI Amsterdam, neem dan contact op met het secretariaat via secretaris@kkiamsterdam.nl

Giften

Giften voor KKI Amsterdam zijn welkom op:

Bank : ING Bank
IBAN : NL88 INGB 0007 1840 02
Ten name van : KKI Amsterdam

Mocht uw gift een speciale reden hebben, vermeld dit dan alstublieft bij de overmaking. Alvast bedankt!

Kontak

Sekretariat

Silahkan menghubungi sekretariat melalui secretaris@kkiamsterdam.nl

Karya Pastoral

Apabila anda sakit berat atau ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, ada kemungkinan bagi anda untuk dikunjungi oleh wakil pengurus KKI Amsterdam. Apabila anda tertarik menerima kunjungan tersebut, silahkan menghubungi sekretariat melalui secretaris@kkiamsterdam.nl

Sumbangan

Untuk sumbangan sukarela dapat dikirimkan ke nomor rekening KKI Amsterdam:

Bank : ING Bank
IBAN : NL88 INGB 0007 1840 02
Nama : KKI Amsterdam

Apabila anda memiliki alasan khusus untuk memberikan sumbangan sukarela ini, silahkan mencatumkan informasinya pada saat pengiriman. Terima kasih.

© 2018, KKI Amsterdam (webmaster)